Condicions Generals

Les participacions seran vàlides fins el dia 26/01/2016 a les 23:59h. Els guanyadors del sorteig seran publicats a la pàgina de Facebook de cellers Carol Vallès (www.facebook.com/cellerscarol) amb una comunicació prèvia per correu personal.

La persona guanyadora serà triada per sorteig entre tots els clients participat en l’aplicatiu en el període entre el 12/01/2016 i el 26/01/2016. El sorteig es realitzarà a través d’un programa informàtic de selecció aleatòria “easypromos”.

L’ús del correu electrònic i de les dades personals de cada participant podrà ser utilitzat per a futures comunicacions exclusives dels Cellers Carol Vallès, d’acord amb la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter general. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, modificació, oposició i rectificació remetent un correu electrònic a visites@cellerscarol.com

Els informem que aquestes dades no seran cedides a tercers i que tenim implementades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua tractament i/o accés no autoritzat donat l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades.

Naturalesa del premi

El premi consistirà en un maridatge amb formatges catalans per a dos.

La participació en el sorteig suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest document per part dels participants.